Mọi ngưòi biết câu chuyện tuyệt vời củachúng tôi máy hút bụi

Làm tại. v máy hút bụi máy hút bụi . v máy rửa xe máy rửa xe . Angie Landler – Ferguson. Sanders lấy khăn thấm mồ hôi trán. Tôi hỏi lão HỊ
có cần một ly nưóc hay không. * Lão lắc đầu. Bây giờ |||
đã là 10 giờ kém hai mươi phút. Không thể lấy lý do nào để bắt Hội đồng phải chờ đợi thêm mừòi lăm phút nữa.

Tôi rút ra một tò giấy viết sẵn trao cho Sanders:
– Đây là điều tôi đề nghị với ông. Theo thỏa hiệp này, tôi vẫn là người chủ sỏ hữu của Công ty Ferguson, thê theo nguyện vọng của vợ tôi; nhưng vì lý.

Còn tôi, lòng nặng đau thương tôi sẽ qua châu Phi sống trong ngôi nhà của người vợ thân thương của tôi! Theo di chúc. Ông, ông có đủ quyền hành làm cho tôi trồ nên giàu có, nhưng cũng được cái thú là cắt tôi ra khỏi Công ty và buộc. Tôi tóm gáy ông bằng cái di chúc viết tay này

của Angie và ông tóm gáy tôi bằng cái băng vidéo – casetle và thi hài.

Neu ông chìa cuôn băng cassette ra.

tôi cũng ỉ rình tò di chúc này ra theo. Hai chúnẹ may phat dien ta sẽ bị tước mal may phat dien tất cả, và ông sẽ bị kêt án đồng phạm. Cuốn phim ông đang giữ có thế giúp cho tòa án làm việc, tức là cho Quận Attorney chíí không giúp gì cho ông! Tôi sẽ. ông có muôn ký một thỏa hiệp đê lát nữa chúng ta trình vói Hội đồng không?
– Cho tôi suy nghĩ một chút – Sanders nói -. 0O0
Báo chí hết lồi ca ngợi trong khi giối thiệu rộng rãi cho mọi ngưòi biết câu chuyện tuyệt vời của
chúng tôi. Câu chuyện của Eric Landler, người Pháp, chàng kỹ sư thừa kê quyền chủ sơ hữu của Công ty Ferguson, đã quyết định.

Leave a Comment