Ai Cập thay vì Đức Photowonder

Photowonder người tị nạn Syria
Ai Cập thay vì Đức
Ngày: 2016/03/10 05:00

Photowonder

biểu tượng facebook Photowonder  Biểu tượng Twitter Game photowonder dt hót nhất hiện nay Biểu tượng Google+ Biểu tượng Envelope máy in biểu tượng
Gần 120.000 người tị nạn Syria sống ở Ai Cập. Mục tiêu của họ không phải là châu Âu, mục tiêu của họ là một ngày trở lại Syria. Volker Schwenck đã ở Chơi ứng dụng photowonder miễn phí  Cairo đã gặp những người thề lớn tiếng nhà.

Leave a Comment