Dịch vụ sửa nhà Hà Nội bắn nhau 3D cực kì hay

Tìm hiểu ngay dịch vụ sửa nhà Hà Nội đang được nhiều khách hàng sử dụng nhất thị trường

l Tôi thấy rồ, ảnh Chúng tôi ban ga đến nhà chị Năm. Tiêu Lang và thằng Tính ban ga đang đánh trận giả. Thằng Tính xung phong vừa nể súng bằng miệng vừa choảng báng súng vào đầu Tiêu Lang. Anh  né không kịp, Trán bị u một cục.ÔI và Tiêu Lang trở về đon vị ngay. Dịch vụ sửa nhà Hà Nội Tiêu Lang về nhà đóng quân của ban chỉ huy trung đội khổng bỉết cổ bỉ Sáu Trung cự không? Cồn tồi, đi thẳng về tiểu đội bôn. Vừa thấy tỏi, bác Quí đã la lên:Tròi oi! Em di đâu vậy. Sáu Trung cho nguòi đi kiếm em và Tiêu Ijng ghê lắm! Ãn com đi! rồi cả ban chỉ huy tiểu đội bốn lên nhà ban chí huy trung đội họp ngay.Có việc gì vậy bác? – Tôi hỏi.Bộ em tuỏng qua là Sáu Trung hả? Bộ đội thì chỉ có việc đánh giặc thôi chớ việc gì.Tôi ăn com nhanh. Lúc chạng vạng tối, ban chỉ huy các tiểu dội đả có mặt dông đủ ơ nhà đổng quân của ban chỉ huy trung độL Truóc hết, Sáu Tnmg nẹt cho Tiêu Lang một trận:

 

Sao? Ánh vói chú Tần đỉ vổ dao vang nhà dán làm gì mà mang tiếng mang dao vang tăm vậy? uống rượu say làm bậy hả?Tiêu Lang cãi lại:Tôi có uống rượu say thật, nhung đâu cổ nối bậy} anh Sáu! Ưốhg xong, ngủ. Có chú Tần đây làm chứng. Ngủ đă roi thức dậy về.Sáu Trung nói:Tôi đâu cố nói anh uống rượu. Ngubi ta thua anh đánh dân, đánh bằng roỉ mây đàng hoàng.B Nó nói dóc đó, anh Sáu – Tiêu Lang cãi: – ở cái xứ này toàn gíc Dịch vụ sửa nhà Hà Nội rạ không, tôi hỏi anh kiếm đâu ra cái roi mây. Tre M không có nói gí mây.Nhung mà anh có đánh dân không?  Sáu Trung gắt.Dạ, dạ! – Tiốu Lang lúng túng; – Cái đó thì., thi có.. Nhung đánh choi thôi. Có em Tần đây làm chúng.

ban ga

Tôi binh Tiêu Lang:đánh choi thiệt 7 vien ngoc rong mà, anh Sáu. Đánh để th 7 vien ngoc rong tửu luọng.Chơi, sao ngưbi ta thua?ôi. – Tôi nói:  Anh hơi đâu tin mây cha nhậu, uống niựu đánh lộn là thương.Sáu Trung nói với mọi nguòỉ:Từ nay, tôỉ câm các anh, không ai được ra dân uống ruựu. Bộ đội là những người dân giao cho nhiệm vụ cầm sủng để đánh giặc, Dịch vụ sửa nhà Hà Nội nhưng dân kiểm soát chứng ta, chớ không phải ỷ có súng, muốn làm gì thì làm. Dân cổ quyền kiểm soát chúng ta, các anh biết chua?

Tiêu Lang đứng lên.

Leave a Comment