Các sổ tiết kiệm mất phổ biến bảng xếp hạng vo lam 3

vo lam 3 Các sổ tiết kiệm mất như một sự đầu tư ngày càng trở nên quan trọng. Tài sản tương phản được quản lý khởi động lại tại vo lam 3 số một, tiếp theo là cổ phiếu và các tài khoản tiết kiệm. Họ được theo sau bởi các quỹ tương hỗ, trái phiếu và tiền mặt, vì vậy kết quả của “Ngân hàng Barometer 2016”, một cuộc khảo sát dựa trên Internet của ngân hàng cảm xúc trong 106 ngân hàng hàng đầu trong nước trong tháng Hai.

vo lam 3

Mặc dù các ngân hàng được khảo sát đi phần lớn sự suy giảm trong tương lai trong tình hình kinh tế, so với đánh giá của mười hai tháng qua, họ nhìn thấy tương lai nhưng hơi hồng ‘.Các lĩnh vực lạc quan tăng 6,7-23,8 phần trăm, đó là bi quan giảm 40,9-30,5 phần trăm.

Thu nhập của các ngân hàng, nhưng sẽ tiếp tục được đánh giá là rất quan trọng. Dưới đây là 6,7 lạc quan phần trăm so với 67,4 phần trăm của những người bi quan. Lạc quan đó là, khi nói đến tổ chức của chúng ta, như 49 phần trăm hy vọng, sau khi tất cả, sự gia tăng khối lượng kinh doanh, thu nhập hoa hồng tốt hơn 38,6 phần trăm và tăng 33,3 phần trăm trong tổng tài sản. “Các ngân hàng sẽ dần dần không khí từ” cảm xúc ngân hàng giám đốc quản lý và nghiên cứu biên tập Barbara Aigner đáp ứng sự phát triển này vào thứ ba.

Cường độ cạnh tranh tăng lên. Đặc biệt vo lam 3 Fintechs, ví dụ, là những dịch vụ thanh toán trực tuyến, chuẩn bị các ngân hàng được thành lập lâu lo Hướng dẫn nạp thẻ trong võ lâm 3  ngại liên quan đến kinh doanh ngân hàng truyền thống của họ. 90 phần trăm của các ngân hàng được khảo sát mong đợi trong năm nay từ những kẻ tấn công kỹ thuật số thị trường tăng hữu hình – đó là hơn 52 phần trăm. Ngay cả đối thủ cạnh tranh quốc tế và ngân hàng trực tiếp được nhận thức rõ ràng như các năm trước. công ty dịch vụ bảo hiểm tài chính mất trái, tầm quan trọng mới.

vo lam 3

Các ngân hàng hy vọng rằng xu hướng số hóa của phân phối sẽ tiếp tục. 57 phần trăm hy vọng đáng chú ý ít hơn tần số trong các cửa hàng, 87 phần vo lam 3  trăm, tăng của ngân hàng di động, 55 phần trăm tăng trong giao tiếp thông qua các kênh kỹ Sự kiện chào đón giáng sinh võ lâm 3 thuật số.

Với các khách hàng ngân hàng mới là khó dự đoán. tình trạng của khách hàng, nhu cầu vay vốn và khối lượng cho vay đình trệ, cho vay xây dựng được coi là cơ hội tăng trưởng quan trọng.Ngay cả tin ngân hàng, đầu tư và Ngân hàng kỹ thuật số giành chiến thắng theo khảo sát quan trọng. Những rủi ro lớn nhất đối với chính sách lãi suất ngân hàng, quy định và áp lực cạnh tranh được nhìn thấy không thay đổi.

Leave a Comment