cách kiểm tra không khí nén

Một kiểm toán khí nén, được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ, sẽ chỉ ra các cơ hội mà một tổ chức phải tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí năng lượng bằng cách kiểm tra cung và cầu không khí. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, trung bình lên đến 50% năng lượng cần để chạy một máy nén khí 100hp là lãng phí!

Máy nén khí

Một vài mặt hàng được phổ biến trong một cuộc kiểm toán khí nén:
1. ứng dụng áp lực quan trọng kiểm tra
2. Piping yêu cầu dòng chảy cuộc họp hệ thống
3. Năng lượng lưu trữ 4. Kiểm tra hệ thống điện dung 5. Đánh giá hiệu suất và tình trạng hoạt động của phía cung hiện cách tiếp cận 6. Bảo trì đáp ứng các yêu cầu về nhu cầu 7. Đánh giá tài chính 8. Lập kế hoạch tương lai cho các kế hoạch đề xuất 9. Định dạng hoạt động tốt nhất / thực hành tốt nhất 10. Bản vẽ, sơ đồ, quan điểm kế hoạch và các tài liệu khác

Trước khi kiểm toán có thể diễn ra, có một số nhiệm vụ được công ty yêu cầu xem xét để đảm bảo kiểm toán thành công:
1. Chọn thời điểm thích hợp để kiểm toán trang web – giờ sản xuất bình thường.
2. Gặp gỡ với nhân viên nhà máy để thảo luận các vấn đề và các ưu tiên
3. Lắp đặt vòi vòi ở nhiều địa điểm
4. Kế hoạch ở lại với kiểm toán viên cho toàn bộ kiểm toán

Xem thêm về các sản phẩm máy nén khí: http://sieuthimaynenkhi.net

Mọi khía cạnh của hệ thống khí nén cần phải được kiểm tra để đảm bảo tất cả các biến chứng được xác định – rò rỉ, thu gom bụi, rỉ sét, lạm dụng thiết bị, đường ống kém, các vấn đề áp lực, vv. . Nếu bạn làm theo các khuyến nghị từ kiểm toán thì nó có thể sẽ có lợi tức đầu tư nhanh chóng.

Leave a Comment