“Nga là trở lại như một đối tác đàm phán” ch play

ch play Động cơ rút khỏi Syria“Nga là trở lại như một đối tác đàm phán”

Ngày: 15/03/2016 15:07

Cuộc chiến chính nhằm mục tiêu ở Syria ch play  đã đến Nga, cho biết các chuyên gia Trung Đông Markus Kaim của Stiftung Wissenschaft und Politik trongtagesschau phỏng vấn. Các đồng minh Assad ngồi vững trong yên hơn bao giờ hết. Và như một nhà đàm phán trong các cuộc xung đột quốc tế đến nước Nga trong tương lai bởi không Ứng dụng ch play cho adroid có ai.

tagesschau: Tại sao Tổng thống Nga Putin đã có vị trí chính xác vào thời điểm này kích hoạt và có tính toán đằng sau nó?

Markus Kaim: Ông đã thực sự tự ghi trong thông báo: Cuộc chiến của Nga nhằm mục đích, đặc biệt là các mục tiêu chính sách là đạt được.  Cài đặt ch play miễn phí Nga đã trở lại là một cầu thủ chính trị ở Trung Đông. Nga đã trình bày chính nó như là một cầu thủ, mà bạn phải thương lượng khi nói đến một kế hoạch hòa bình cho Syria. Và Tổng thống Assad là đồng minh quan trọng của Nga ở Trung Đông đang ngồi vững trong yên hơn bao giờ hết. Như vậy, mục đích chiến tranh chính là đạt được. Các căn cứ quân sự vẫn còn. Nga Vì vậy tha thứ không có gì và dự trữ – cũng theo nghĩa quân sự – đẩy mạnh các đòn bẩy trong tay.

Leave a Comment