“Nguy cơ được tăng lên” Photowonder

Photowonder Đánh giá từ Istanbul“Nguy cơ được tăng lên”

Ngày: 17/03/2016 12:09

Photowonder

Sau cuộc tấn công gần đây Game photowonder dt hót nhất hiện nay  ở Ankara, tình hình Photowonder ở Thổ Nhĩ Kỳ là căng thẳng, một số tổ chức của Đức vẫn đóng cửa để đề phòng. Tại sao bây giờ dường như tập trung vào Đức? Phóng Chơi ứng dụng photowonder miễn phí viên ARD Michael Schramm báo cáo từ Istanbul.

Leave a Comment