Sơn nhà trọn gói giá rẻ nhất của năm nay

Bạn có thể nhanh chóng chọn cài đặt trước từ bảng Sơn nhà trọn gói giá rẻ chọn Brush Preset trong thanh tùy chọn, cho phép bạn tạm thời thay đổi kích thước và độ cứng của một cài đặt trước bàn chải.

> Xem ngay Sơn nhà trọn gói giá rẻ tốt và nhanh nhất hiện nay

Lưu cài đặt trước công cụ khi bạn muốn lưu trữ đặc Sơn nhà trọn gói giá rẻ Brush tip tùy chỉnh cùng với các thiết lập từ thanh tùy chọn như là độ mờ đục, dòng chảy, và màu sắc. Để tìm hiểu thêm về cài đặt trước công cụ, xem Tạo và sử dụng cài đặt trước công cụ .

Cùng với các thiết lập trong thanh tùy chọn, tùy chọn đầu bàn chải kiểm soát cách màu được sử dụng. Bạn có thể áp dụng màu sắc dần dần, với các Sơn nhà trọn gói giá rẻ cạnh mềm mại, với những nét cọ lớn, với động lực bàn chải khác nhau, với những đặc tính hòa trộn khác nhau, và với bàn chải hình dạng khác nhau. Bạn có thể áp dụng một kết cấu với những nét cọ của bạn để mô phỏng bức tranh trên vải hoặc nghệ thuật giấy tờ. Bạn cũng có thể mô phỏng phun sơn với một airbrush. Bạn sử dụng Brush bảng điều khiển để thiết lập tùy chọn đầu bàn chải. Xem Cọ tổng quan bảng điều khiển .

> Xem thêm sơn nhà Hà Nội nhanh và đảm bảo

Nếu bạn làm việc với một hình vẽ, bạn có thể kiểm soát Sơn nhà trọn gói giá rẻ cách màu được sử dụng sử dụng áp lực bút, góc quay, hoặc con lăn bút stylus. Bạn thiết lập các tùy chọn để vẽ máy tính bảng trong bảng điều khiển và các tùy chọn thanh Brush.

Nguồn: phunsonnha.com

Leave a Comment