– Trả cái này lại cho ông thì đứng hơn – Conchita nói máy rửa xe giá rẻ

Nét mặt người đàn bà Mêhicô bớt căng thẳng:
– Thừa ong; ông quả là có lòng tốt. Xin ông cứ tự nhiên, muôn lấy cái eà cứ lấy. Chị ta sờ vào phía sau một chồng hồ sơ:
– Còn có những đồ nữ trang đây, thưa ông.

Chị ta trao cho tôi một máy rửa xe giá rẻ cái máy rửa xe giá rẻ túi. Tôi chỉ nhìn qua là đã nhận ra cái gói kim cương của Angie. – Trả cái này lại cho ông thì đứng hơn – Conchita nói. Vả lại cải thứ này đâu có bán đước, nó là tư trang của vđ ông mà. Ong Sanders cứ tối tối lại mở ra xem rồi gói lại. Tôi đã cho chị ta cái phong bì đựng năm ngàn đôla. – Ngôi nhà này sắp bán – chị máy hút bụi giá rẻ máy hút bụi giá rẻ ta nói. Lấy bán máy phát điện được cái túi nữ trang và băng video, thè là tôi thoát bán máy phát điện nạn.

Tôi biết rằng Sanders đã cưõng ép Annie lấy cắp túi nữ trang trong valì của tôi khi tôi đang ngủ. Lão ta muôn gây ra cho tôi những ý nghĩ mơ hồ lộn xộn trong tâm trí và có thêm được một bằng chứng nữa. Hóa ra giờ đây tôi là một con người
tự do và cuc kỳ giàu có. Tôi có niộl ý nghi 111 à tôi cho là vừa bỏ ích vừa công bằng. – Công ty sẽ mua ngôi nlìà này và biêu chị đê nhỏ công ơn chị đà phục vụ cho (ông ty. Tại đây.

trên băi biển, chị có thể cho thuê phòng và sông sung túc. *. – Thật sao? – Chị ta bàng hoàng hỏi. Thật sao? Tôi có thể cho con cái tôi và chồng tôi ở Mêhicô sang đây.

Leave a Comment