Trong bối cảnh này, Ủy ban sẽ được hỗ trợ bởi các sáng kiến ​​thực hiện nokia 8800

Ở cấp độ EU, Ủy ban đã giới thiệu một số công cụ nokia 8800   để tạo thuận lợi cho quản lý môi trường cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như EU Eco-label hoặc sinh nokia 8800   thái quản lý và kiểm toán đề án cộng đồng (EMAS). Tuy nhiên, phản ứng từ các doanh nghiệp du lịch trên khắp châu Âu lo ngại về tính bền vững đã thay đổi nhiều. Ủy ban cũng đã làm sẵn có cho các tài liệu nước thành viên tạo điều kiện cho việc thực hiện pháp luật về môi trường châu Âu, cả về các dự án cá nhân và lập kế hoạch chiến lược. [14]

nokia 8800

trong sự hợp tác với Mạng lưới các Khu vực châu Âu cho một du lịch châu Âu bền vững và cạnh tranh (NECSTouR) và những khu EDEN mạng nhằm phát triển một hệ thống chỉ tiêu quản lý bền vững điểm đến. Thực hành này nên được mở rộng để làm cho nó có thể để nâng cao giá trị của các điểm đến du lịch châu Âu mà áp dụng thực hành hiệu quả để thúc đẩy tính bền vững của du lịch. Về vấn đề này, nó là điều cần thiết để khuyến khích các sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy trách nhiệm quản lý tài nguyên (năng lượng, nước, nguyên liệu, vv) và đảm bảo điều kiện tối ưu cho các dịch vụ và an toàn, đặc biệt là khi phục vụ cho người cao tuổi hoặc những người có giảm tính di động.

HÀNH ĐỘNG DỰ KIẾN: Xây dựng, trên cơ sở NECSTouR hoặc EDEN, một hệ thống chỉ tiêu quản lý bền vững các điểm đến. Dựa trên hệ thống này, Ủy ban sẽ phát triển một nhãn hiệu để xúc tiến điểm đến du lịch. Tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cho khách du lịch châu Âu liên quan đến việc lựa chọn địa điểm và phương tiện vận tải, các mối quan hệ với dân địa phương ở những khu đã đến thăm, và chống việc khai thác của

Leave a Comment