Mươi lạng bạc sẽ do tôi trang trải Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Trương bà nói: Tiền ăn uống tính sao được, năm mươi lạng bạc sẽ do tôi trang trải. Giả bà nói: Còn con a đẩu già kia. cùng Hướng Dẫn Trùm bắn cá tìm Hướng Dẫn Trùm bắn cá giúp tôi một người chủ thì tốt. Hai đứa cùng mua về một tân Một đứa đi rồi, đứa còn lại làm sao nuôi được. Huống chi, tuổi đã ngoài hai mươi, chính là lúc cần lấy chổng rồi, siữ nó ở lại làm gì! Trương bà nói: Thân giá. Nha bà nói: Thứ hàng thô lậu này, khône; đáng giá như vậy. Nêu siảm một nửa, tôi sẽ mua về cho người cậu bên ngoại.

Câu ấy dã ba mươi tuổi, tôi đã hứa sẽ tìm cho cậu ấy một người vợ. Do eo hẹp nên vẫn chưa lo cho được. Nay xem ra, quả là thư hùns một đôi rồi”. Giả bà nói: Nếu đã là ngoại cữu của bà, xin giảm cho bà năm lạng. Trương bà nói: Tính cả nậm lang tiền lễ cho việc làm mối, cộng lại là mười lạng giảm bớt cho tôi“.

Giả bà nói: Đây là việc không lớn. Bà hãy làm mối cho.

Trương bà nói: “Nay tòi hãy về hồi bẩm tướng công Tri huyện. Nếu xong việc, một tay giao tiền, một tay phải giao trum ban ca trum ban ca hàng. Giả bà nói: Tối nay bà có đến được không? Trương bà nói: Tối nay còn phải thương lượng cùng ngoại cữu, không. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến trả lời. Hẳn là, cả hai Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại đều ưng Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại thuận thôi. Nói rồi, từ biệt mà về, chuyện không nói nửa.

Lạì nói Đại đoan Chung Ly Nghía đến nhậm chức đã được một năm ba tháng.

Leave a Comment