Zalo trang web chát hàng đầu ở việt nam

ở việt nam chúng ta có trang web chát zalo đang được mọi người sử dụng rất đông đảo nên nó luôn dẫn đầu trong những trang web chát

>> Để khám phá những điều tốt nhất về sơn nhà trọn gói các bạn cần xem tại đây

Tròi đã trưa và đám nhậu zalo ơ nhà chi Năm cũng đã tàn. ‘Hêu Lang zalo tay nắm chặt cây tiểu liên nằm góc bộ ván ngủ ngáy Jkhb kho. Duóỉ chân anh, hai anh khác cũng ngủ say, mấy anh nữa nam duóí đất ngủ. Một anh khác dang ngồi ôm bụng óí Mùí rượu bốc lén nong nặc. Tôi bước tói lắc mạnh Tiêu Lang Aoh ngoi choàng dậy ngay. Tôi hòi: Chị nói: 1 Chú cứ nhắm lùm cây đó mà đi! Đi một lát là dbm thấy nhà!

zalo

Chị Năm chỉ cho tôi một rặng cây ninja school nằm giữa đổng, chập um duói  ninja school nắng trưa oi ả. Tôi cứ theo bơ ruộng sau nhà chị mà di! Thực ra, đường di không khó lắm, nhung về mùa này trồi mua, nước ngập nên đi rất vất vả. Cổ đoạn trâu làm nát hết diròng phải đi vồng xuống ruộng, ơ đây, nguòi ta nuôi trâu nhiều lắm. Chúng đang gặm cò hàng bầy ở đằng xa kia! Lũ cò trắng bay lởn vcm theo chúng. Những bãi trâu nằm, dưói troi nắng, bốc lẽn mùi khai nong nặc.

zalo

Tôi đi một lức, quả thật, uc browser bắt đầu thấy những ngôi nhà nằm duóỉ lùm cây. uc browser Tôi bồi hổi xúc động, muôn đi mau tói để gặp Năm Cang và biết được noi làm võ khí cho bộ đội. Từ lúc cuớp chánh quyền ở thị xã cần thơ đến giơ, tôi chua có dịp gặp lại anh và cũng không biết anh đi đâu. Tôi tin chắc, một nguòỉ như anh, thì theo cách mạng chớ không bỏ cách mạng. Nhưng không biết sao anh chuyển sang nghề làm võ khí. Võ khí của anh có bằng của Tây không? Anh học nghề này hồi nào? Tôi nhớ tói hổi anh Năm tập thanh niên xã Thói Thạnh phóng phi tiêu chuẩn bị đi cuóp chánh quyền. Hồi đó anh chưa lộ rõ bản lĩnh làm võ khí. Phi tiêu đua về ấp là của cấp trên gối tới. Giá hổi đó anh Năm có xưởng võ khí như hiện nay thì hay biet mấy. ít nhút đám thanh niên ấp Thói Binh cũng đưọc vài cây súng đi cưóp chánh quyền. Nhưng rồi chang có súng, chi có phi tiêu, mã tâu, t-Ẩm vông vạt nhọn, bọn Nhựt cũng chạy het. Khi thế của nhArt đâp dũng mãnh biết bao nhiêu. Bọn Tây trở lại, ta dánh Tây lấy võ khí trang bị cho mình và bây giơ làm $uọc v5 khí nữa. Cũng như một đòng sông có suối chảy vào, không bao giơ cạn. Thật kỳ lạt Tôi nghĩ làm duọc súng đạn đâu có

đon giản. Nhung anh Năm, vôn là một ngubi nông dân tay íị§i chân bìm, đă làm đuọc để cung câp cho bộ đội đánh giặc.

Cơ quan của anh Năm ơ truớc mặt kia rồi! Đó là tôn gọi của chị Năm. Đúng ra phải gọi nó là xuỏng làm võ khí. Nhung xuởng của anh Năm đâu có Cữ ngoi đo sộ, chỉ có mây ngôi nhỏ, lợp đung. Ớ cuốỉ lùm cây có một ngôi nhà lổn hon, không biết nấu gì, khói đang bốc lên nghi ngút.

Tôi Tào xóm và gặp một nguòi đang bủa củi tràm. Anh chỉ tôi nhà Năm Cang ở.

Đóĩ Chỗ em Tiền đang ngồi rủa chén kìa.

Tôi đi thẳng đến chỗ Tiền. Tiền nhận ra tôi ngay và đúng

dậy reo lên:

Aỉ Anh Tần! Anh Tần b đâu đến đây vậy?

Đi bộ đội.

Ba em ở trong nhà kìa!

Tôi theo Tiền từ của sau ra nhà trước. Năm Cang và một số anh em đang ngồi dũa đầu đạn. ‘nền nói to:

Leave a Comment